فهرست

تولد سری سولز

نمیدونم خوابی که توش دارک سولز بازی کردن باشه تعبیرش چیه توی چند تا کتاب تعبیر خواب هم که دیدم نوشته بود You Are Dead و شما باید تلاش کنید اون همه Soul ای که با بدبختی جمع کرده [...]

جزییات
نمایش این نتیجه